Porträtt: Arkitekt Ernst Stenhammar – En av våra svenska gåvor

2015-03-10

Många upplever stora byggnader och hus som något speciellt och tilltalande, de utstrålar historia, berättelser om det dåtida men står fortfarande ett sekel eller mer fortfarande lika stadigt som när de uppfördes. Alla byggnader bär på sin egen historia och en början, och bakom varje födelse av ritningar finns en arkitekt.

Bland ljuva toner och arkitektritningar växte en begåvning fram

En av våra svenska framstående arkitekter är Ernst Vilhelm Emanuel Stenhammar, som föddes i Stockholm den 26:e mars 1859. Redan från barnsben fick Ernst en nära kontakt med byggnader och arkitektur, då hans far Per Ulrik Stenhammar också var arkitekt samt tonsättare. Intresset för teknik och konstruktion tilltog med åren vilket ledde till att Ernst tog examen vid Tekniska Högskolan 1882, och fortsatte sitt arbete vid samma lärosäte som assistent i ett par år tills han blev lektor i husbyggnadskonst. Toner och arkitektur genomsyrade Ernst familjeliv då hans broder, den berömde kompositören och dirigenten Wilhelm Stenhammar stod honom nära.

Ernst var gift två gånger under sin livstid, först med Edla Maria Anna von Schoultz i 15 år. Därefter gifte han sig med Anna Flygare-Stenhammar som var aktiv som skådespelerska, och arbetade nära August Strindberg. Tillsammans fick Anna och Ernst dottern Ingalill. Anledningen till Ernst Stenhammars död är ej känd, och vid 67 års ålder den 9:e mars 1927 så var livets tid över för Ernst. Man kan besöka hans grav på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Välkänd konferensbyggnad ritad av Ernst Stenhammar

En byggnad som fått mycket uppmärksamhet genom tiderna är Grand Hotel i Helsingborg som är beläget i stadens centrum vid det välbesökta Stortorget. Redan 1926 var aktiviteten igång på hotellet, vilket gör det till ett av Helsingborgs äldsta. Denna ståtliga byggnad ritades av Ernst Stenhammar, som först var avsedd att driva bank i, men under förberedelseprocessen blev den Skånska Handelsbanken uppköpt och ritningarna omvandlades för hotellverksamhet.

Grand Hotel i Helsingborg har använts i många år för att hålla konferenser i större och mindre format. Då det finns goda möjligheter för ett större sällskap att hålla en konferens över en weekend eller vardagar där. Tack vare dess goda arkitektiska planering och stora välplanerade rum, går det idag nästan ett sekel senare att hålla presentationer genom modern teknik i ljud och bild i ett flertal salar och rum. Detta tack vare Ernst Stenhammars goda kunskap om hur man ritar en byggnad med god planlösning, vilken idag räknas som en tidlös pärla i Helsingborgs stadshjärta.

Bakom varje enskilt monument står det alltid en eller flera stora arkitekter och Ernst Stenhammar är en av dessa. Andra kända byggnader som Ernst har ritat är Ringstorps Vattentorn som också ligger i Helsingborg, Kolmårdssanatoriet och Myrstedt & Stern i Stockholm, samt Wermlandsbanken i Karlstad.